Centrum
kształcenia podyplomowego
Zapisz się na studia online >

STUDIA PODYPLOMOWE KLUCZ DO KARIERY

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:

 • MBA – Master of Business Administration
 • Kadry i płace – praktyka stosowana
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie sprzedażą

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:

-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (tylko studia MBA)
 • dokument tożsamości (do wglądu)

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Semestr zimowy:

 • 09-10.10.2021*
 • 16-17.10.2021
 • 30-31.10.2021
 • 13-14.11.2021
 • 27-28.11.2021
 • 11-12.12.2021
 • 22-23.01.2022
 • 05-06.02.2022
 • 19-20.02.2022

Semestr letni:

 • 12-13.03.2022
 • 26-27.03.2022
 • 09-10.04.2022
 • 14-15.05.2022
 • 28-29.05.2022
 • 04.06.2022
 • 18-19.06.2022
 • 02-03.07.2022

*zjazd tylko dla studiów podyplomowych: MBA, Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie, Pomoc psychologiczna

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Organizacje, które pomagają w rozwoju naszych studentów