Centrum
kształcenia podyplomowego
Zapisz się na studia >

STUDIA PODYPLOMOWE KLUCZ DO KARIERY

Nabór na studia podyplomowe we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)  odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:

  • MBA – Master of Business Administration
  • Kadry i płace – praktyka stosowana
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Zarządzanie sprzedażą

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:

-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (tylko studia MBA)
  • dokument tożsamości (do wglądu)

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Semestr zimowy 

1) 14-15.10.2023
2) 28-29.10.2023
3) 25-26.11.2023
4) 09-10.12.2023
5) 20-21.01.2024
6) 03-04.02.2024
7) 17-18.02.2024

Semestr letni 

1) 02-03.03.2024
2) 16-17.03.2024
3) 13-14.04.2024
4) 27-28.04.2024
5) 18-19.05.2024
6) 01-02.06.2024
7) 15-16.06.2024

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Organizacje, które pomagają w rozwoju naszych studentów