Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Zapisz się na studia >
Nowość !
GOSPODARKA ODPADAMI i ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Studia podyplomowe >

STUDIA PODYPLOMOWE KLUCZ DO KARIERY

Nabór na studia podyplomowe we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)  odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Dodatkowo Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI”).

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:

 • MBA – Master of Business Administration
 • Kadry i płace – praktyka stosowana
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna

NOWOŚĆ !!!  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:

-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (tylko studia MBA)
 • dokument tożsamości (do wglądu)

ULGI

Zgodnie z Instrukcją finansową na rok akademicki 2023/2024 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku  Kandydatom/Słuchaczom na studia podyplomowe przysługują następujące ulgi:

– ulgi we wpisowym

 • 50% wpisowego dla studentów i absolwentów Uczelni (studia I stopnia i II stopnia);
 • absolwenci studiów podyplomowych Uczelni przy podjęciu następnych studiów podyplomowych zwolnieni są z opłaty wpisowego.

– ulgi w czesnym

 • 5% obniżki przy opłacie czesnego za rok nauki;
 • 10% obniżki dla Słuchaczy będących absolwentami Uczelni;
 • 10% obniżki dla Słuchaczy, których członkowie najbliższej rodziny, będący we wspólnym gospodarstwie domowym, jednocześnie studiują w Uczelni;
 • 10% obniżki dla Słuchaczy studiów podyplomowych będących z tego samego zakładu pracy;
 • zniżki dla Słuchaczy będących pracownikami Uczelni – uzależnione od stażu pracy;
 • zniżki dla Słuchaczy będących dziećmi pracowników Uczelni – uzależnione od stażu pracy rodzica.

Ulgi w czesnym proponowane przez Uczelnię nie kumulują się.

Podstawą przyznania ulg jest złożenie podania do Dyrektora CKP oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających nabycie prawa do ulgi.

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Semestr zimowy 

1) 12-13.10.2024
2) 26-27.10.2024
3) 16-17.11.2024
4) 30.11-01.12.2024
5) 14-15.12.2024
6) 18-19.01.2025
7) 01-02.02.2025
8) 15-16.02.2025

Semestr letni 

1) 08-09.03.2025
2) 22-23.03.2025
3) 05-06.04.2025
4) 10-11.05.2025
5) 24-25.05.2025
6) 07.06.2025

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Organizacje, które pomagają w rozwoju naszych studentów