Centrum
kształcenia podyplomowego
Zapisz się na studia >

STUDIA PODYPLOMOWE KLUCZ DO KARIERY

Nabór na studia podyplomowe we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)  odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.

Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Najczęściej wybierane studia podyplomowe:

  • MBA – Master of Business Administration
  • Kadry i płace – praktyka stosowana
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Zarządzanie sprzedażą

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:

-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (tylko studia MBA)
  • dokument tożsamości (do wglądu)

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Semestr zimowy:

1. 15 – 16.10.2022
2. 29 – 30.10.2022
3. 12 – 13.11.2022
4. 26 – 27.11.2022
5. 10 – 11.12.2022
6. 21 – 22.01.2023
7. 18 – 19.02.2023

Semestr letni:

1. 04-05.03.2023
2. 18-19.03.2023
3. 29 – 30.04.2023
4. 13 – 14.05.2023
5. 27.05.2023
6. 10 – 11.06.2023

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Organizacje, które pomagają w rozwoju naszych studentów