ANATOLIUSZ KOPCZUK

Anatoliusz Kopczuk, doktor nauk o zarządzaniu, wykładowca Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z bogatym doświadczeniem w działalności szkoleniowej i konsultingowej w zakresie swojej specjalizacji. Wykonawca lub współwykonawca badań, projektów i usług o charakterze doradczym dla około 80 przedsiębiorstw, organów założycielskich i banków (analizy finansowe, analizy strategiczne, wyceny wartości przedsiębiorstw, programy restrukturyzacyjne i naprawcze, biznes plany, studia wykonalności i analizy projektów inwestycyjnych). Przedstawiciel uczelni w pracach klastrów oraz zespołów doradczych władz regionalnych i lokalnych. Wieloletnia aktywność w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, zarządzania finansami oraz organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Zastępca przewodniczącego i członek rad nadzorczych (w tym – w spółce giełdowej), dyrektor sp. z o.o., dziekan, kanclerz, prorektor.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

ANATOLIUSZ KOPCZUK