BOGDAN ROGASKI

Bogdan ROGASKI, doktor nauk ekonomicznych, wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki.

Doświadczony Prezes Zarządu  z międzynarodowym doświadczeniem. Zarządzał dużymi zespołami pracowników, specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu zmianą. Przeprowadzał duże zmiany w organizacjach biznesowych. Zarządzał osiągając wzrost i rozwój biznesu, z ponad 30 letnim doświadczeniem w branżach: energetyczno-paliwowej, LNG, hutniczej, motoryzacyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej i kolejowej. Osiągający sukcesy w restrukturyzacji firm oraz stymulujący i zarządzający szybkim wzrostem przedsiębiorstw.

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu relacjami z akcjonariuszami, w tym rozległe doświadczenie negocjacyjne i mediacyjne. Wcześniej członek rad nadzorczych prywatnych i państwowych firm: Cukrowni Sokołów S.A., FWR Biruna S.A., Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, autor pracy doktorskiej na temat restrukturyzacji cukrownictwa. Wieloletni wykładowca akademicki Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej z zakresu analizy strategicznej, zarządzania zmianą, zarządzania kryzysem, rozwoju biznesu oraz z zakresu logistyki.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

BOGDAN ROGASKI