KAROL KOWALEWSKI

Karol KOWALEWSKI – doktor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki z 20-letnim stażem. Od 2013 roku dziekan Wydziału Zarządzania. Praktyk zarządzania zespołem, trener biznesu, twórca ekspertyz i analiz dotyczących zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowej).

Autor blisko 50 prac i raportów naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz dwóch monografii naukowych.

Począwszy od 2006 roku, współtwórca i wykonawca kilkunastu projektów szkoleniowo-rozwojowych adresowanych do przedsiębiorców, w których uczestniczyło łącznie ponad 400 beneficjentów. Ekspert zewnętrzny Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji W-MARR w Olsztynie. W latach 2013-2017 prezes zarządu Centrum Nowych Technologii sp. z o.o. w Ełku. Opiekun innowacyjnych startupów w ramach platformy Hub of Talents. Członek rady nadzorczej.

Data publikacji

06 września 2022 r.

KAROL KOWALEWSKI