ŁUKASZ KISZKIEL

Łukasz KISZKIEL, adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistki UwB w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Absolwent Center for Social Studies przy IFiS PAN na kierunku society & economics oraz podyplomowego studium analiz marketingowych na SGH.

Od ponad 13 lat jestem związany z badaniami rynku oraz społecznymi. Swoje doświadczenie zdobywałem w agencjach tj.: Grupa IQS oraz TNS OBOP (obecnie Kantar TNS) gdzie realizowałem projekty dotyczące badania wizerunku marek, testy produktów i konceptów, badania komunikacji, badania segmentacyjne itp. Wspierałem klientów w procesie budowy strategii marketingowej marek na każdym z etapów jej powstawania. Odpowiadałem za przygotowywanie projektu badawczego, kontakt i konsultacje z klientem, rozpoznanie potrzeb klienta i dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, nadzór nad realizacją; statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań; przygotowywanie wniosków i rekomendacji; prezentację wyników badań; koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS.

Obecnie współpracuję z klientami biznesowymi w zakresie komplementarnego wsparcia dotyczącego procesu realizacji badań marketingowych i analizy statystycznej oraz przekazuję swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną studentom.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

ŁUKASZ KISZKIEL