MAGDALENA SIEMIEŃCZUK

Magdalena SIEMIEŃCZUK – dyrektor personalny, doświadczony HR manager, pasjonatka Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 13 lat związana z branżą HR. Doświadczenie zdobywała jako prowadząca projekty dla klientów m.in. z branży: budowlanej, meblarskiej, produkcji, mediów, głównie z obszaru: rekrutacji, zarządzania kompetencjami, budowania programów rozwojowych, zarządzania systemami wynagrodzeń. Ostatnie lata jako in-house manager budujący strategiczną wartość HR w organizacjach, budujący przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego.
Wiedzę zdobywała m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, oraz na licznych szkoleniach w obszarze miękkiego i twardego HR’u.
Zainteresowana Employer Branding’iem – budowaniem wizerunku pracodawcy, candidate/ employee experience, komunikacją, budowaniem zaangażowania pracowników, kulturą organizacyjną.

Data publikacji

06 września 2022 r.

MAGDALENA SIEMIEŃCZUK