PIOTR CZUBATY

Piotr CZUBATY – Audytor, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w obszarze bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej od 2014 roku, a od roku 2016 zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji w jednej z największych międzynarodowych organizacji finansowych.

Praktyk, wdrażający i stosujący procedury związane z obszarem bezpieczeństwa danych. Audytor z czteroletnim stażem, przeprowadzający kontrole i prowadzący liczne szkolenia. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestnik spotkań w ramach konsultacji związanych z wdrożeniem RODO. Zaangażowany w promowanie wiedzy i odpowiedzialności za dane osobowe.

Jako wsparcie merytoryczne i głos doradczy, związany m.in. z Sądem Okręgowym w Białymstoku, 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 25 maja 2018 r., Inspektor Ochrony Danych Osobowych w podlaskich jednostkach samorządowych.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

PIOTR CZUBATY