Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

+48 85 67-85-823

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
+48 85 67-85-845
ckp@wsfiz.edu.pl