ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Korzyści Studia pozwolą […]

DZIEDZICTWO KULTUROWE I EDUKACJA REGIONALNA

Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe i edukacja regionalna mają na  celu doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie edukacji regionalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz […]

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DLA MENEDŻERÓW

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i […]

GIMNASTYKA KOREKCYJNO–KOMPENSACYJNA

Celem studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna  jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć w tym zakresie w placówkach […]

GOSPODARKA ODPADAMI i ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Celem studium podyplomowego „Gospodarka odpadami i zarządzanie środowiskiem” jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy w aspekcie prawnym (z zakresu zarządzania środowiskiem […]

IT PROJECT MANAGEMENT

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metod oraz technik zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach informatycznych. Ponadto, dowiedzą się jak wygląda pełny proces […]

KADRY I PŁACE – PRAKTYKA STOSOWANA

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie […]

KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Studium adresowane jest do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie), chcących rozwijać kreatywność, która wpływa na innowacyjność własną oraz […]

MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia, kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w […]

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MODUŁU DOTYCZĄCEGO MONITORINGU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ – EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, […]

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Studium adresowane jest do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie), chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie pośrednictwa w obrocie […]

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Kierownikiem merytorycznym studium jest DR ALINA WARELIS. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w […]

SKUTECZNY MENEDŻER

Celem studium jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej […]

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Kierownikiem studium jest mgr Krzysztof Rogoziński – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Kieruje studium […]

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko. Celem studium jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są […]

ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Celem studium jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania […]

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI

Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych lokalnych liderów i aktywistów, którzy chcą działać na rzecz lepszego wykorzystania zasobów […]