ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE

Celem studiów podyplomowych jest rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy i planowania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Korzyści Studia pozwolą […]

ANIMACJA KULTURY

Celem studiów Animacja kultury  jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do wykonywania zawodu animatora kultury – instruktora, […]

ARTETERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA – ORGANIZACJA I PROWADZENIE

Studia Arteterapia i terapia zajęciowa – organizacja i prowadzenie mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości […]

BIBLIOTERAPIA

Studia podyplomowe Biblioterapia mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pozwalających na profesjonalne podejmowanie oddziaływań inspirowanych  literaturą w różnych obszarach pracy dydaktycznej, […]

DZIEDZICTWO KULTUROWE I EDUKACJA REGIONALNA

Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe i edukacja regionalna mają na  celu doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie edukacji regionalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz […]

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW DLA MENEDŻERÓW

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anatoliusz Kopczuk – wykładowca akademicki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i analizy finansowej, wykonawca lub współwykonawca projektów i […]

IT PROJECT MANAGEMENT

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metod oraz technik zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach informatycznych. Ponadto, dowiedzą się jak wygląda pełny proces […]

KADRY I PŁACE – PRAKTYKA STOSOWANA

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do analizy i rozstrzygania problemów administracyjnych i decyzyjnych w procesie […]

MBA – MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia, kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich, a w […]

MENEDŻER KULTURY

Studia podyplomowe Menedżer Kultury odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości. Studia adresowane są […]

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MODUŁU DOTYCZĄCEGO MONITORINGU DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ – EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ Adresatami studiów są wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, […]

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Studia podyplomowe Pomoc psychologiczna mają na celu doskonalenie  kompetencji zawodowych pozwalających na  profesjonalne udzielanie pomocy psychologicznej i interwencji. Jednocześnie celem studiów […]

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Kierownikiem merytorycznym studiów jest DR ALINA WARELIS. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie […]

SKUTECZNY MENEDŻER

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej […]

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Kierownikiem studiów jest mgr Krzysztof Rogoziński – starszy specjalista ds. bhp, wieloletni  pracownik tej służby z ogromnym doświadczeniem zawodowym. Kieruje studium i […]

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko. Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są […]

ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Celem studiów jest komplementarne kształcenie kadr wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. W sposób szczególny dążymy do przekazania wiedzy odnośnie standardów nowoczesnego zarządzania […]

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI

Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LOKALNYMI odpowiadają potrzebom kształcenia skutecznych lokalnych liderów i aktywistów, którzy chcą działać na rzecz lepszego wykorzystania zasobów […]