IT PROJECT MANAGEMENT

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu metod oraz technik zarządczych stosowanych w przedsiębiorstwach informatycznych. Ponadto, dowiedzą się jak wygląda pełny proces produkcyjny zgodny z zasadami inżynierii oprogramowania jak również nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Dzięki nabytej wiedzy, będą mogły pełnić rolę kierowników projektów jak również będą przygotowani do zdania egzaminu PMI.

Niniejsze studium podyplomowe kierowane jest do osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim / inżynierskim (studia pierwszego stopnia, potwierdzone dyplomem wydanym przez uczelnię wyższą), które chcą podnieść swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami i zespołami informatycznymi (bądź dopiero nabyć te kompetencje).

Założenia programowe
Studia trwają 2 semestry i obejmują 250 godz. dydaktycznych.

Studium przyjmie formę dwusemestralnego hybrydowego kursu. Uczestnik może brać w nim udział zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie całkowicie zdalnej. Decyzja zostaje pozostawiona uczestnikowi.

Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:

Pierwszy semestr:

 1. Podstawy Informatyki (8h wykładu, 8h pracowni specjalistycznej)
 2. Techniki organizacji i zarządzania (8h wykładu, 8h ćwiczeń)
 3. Zarządzanie projektami IT (10h wykładu, 10h ćwiczeń)
 4. Cyberbezpieczeństwo (4h wykładu, 8h ćwiczeń)
 5. Podstawy prawa w IT (8h wykładu)
 6. Scrum i Agile (8h wykładu, 8h pracowni specjalistycznej)
 7. Narzędzia Procesu Tworzenia Oprogramowania (6h wykładu, 6h pracowni specjalistycznej)
 8. Podstawy inżynierii oprogramowania (10h wykładu, 4h pracowni specjalistycznej)
 9. Zarządzanie jakością projektu IT (6h wykładu, 6h ćwiczeń)

Drugi semestr:

 1. Zarządzanie zmianami i kryzysem (10h wykładu, 8h ćwiczeń)
 2. Modele biznesowe (8h wykładu, 8h ćwiczeń)
 3. Prezentacje biznesowe (6h wykładu, 10h ćwiczeń)
 4. Techniki negocjacji (6h wykładu, 6h ćwiczeń)
 5. Zaawansowana inżynieria oprogramowania (10h wykładu, 4h pracowni specjalistycznej)
 6. Podstawowe techniki programistyczne (4h wykładu, 8h pracowni specjalistycznej)
 7. Mentoring i Tutoring (6h wykładu, 4h ćwiczeń)
 8. Techniki budowania zespołów (4h wykładu, 8h ćwiczeń)
 9. Budżetowanie projektów (4h wykładu, 6h ćwiczeń)
 10. Seminarium dyplomowe (praca dyplomowa) (4h seminarium)

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego ustnego z zakresu wykładanych treści.

Koszt studiów:

 • cena brutto 6200,00 zł
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł