POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Studium adresowane jest do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie), chcących uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przystąpić do egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania licencji pośrednika nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Studium kierowane jest również do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących zajmować się w przyszłości obrotem nieruchomościami.

CEL

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia biura nieruchomości. Ponadto przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

KORZYŚCI

Słuchacze studium nabędą szereg umiejętności niezbędnych do oceny i analizy zjawisk i procesów zachodzących w procesie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznej umiejętności postępowania i wypracowywania najwyższych standardów w procesie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy tworzą zespół doświadczonych praktyków (ekspertów z branżowym doświadczeniem) oraz nauczycieli akademickich mających doświadczenie w realizacji projektów doradczych. W ten sposób gwarantowane jest właściwe połączenie praktycznego i teoretycznego efektu kształcenia.

PROGRAM RAMOWY

Program obejmuje 180 godzin zajęć (dwa semestry). Planowana jest realizacja zajęć dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program zawiera następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do rynku nieruchomości
 • Aspekty Prawne i Administracyjne w Nieruchomościach
 • Marketing w nieruchomościach
 • Praca z ofertą
 • Obsługa Klienta
 • Techniki i narzędzia sprzedaży. Negocjacje
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Najem nieruchomości
 • Techniczne aspekty nieruchomości
 • Finanse w nieruchomościach
 • Rozszerzone zagadnienia wyceny i inwestycji
 • Prowadzenie biura nieruchomości

 WARUNKI ZALICZENIA I ORGANIZACJA

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku) otrzymuje się pod warunkiem: uczestnictwa w zajęciach, uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS, zdaniu egzaminu końcowego.

 

Koszt studium

 • cena brutto (czesne): 5 500,00 zł (jednorazowo 5225 zł lub w 4 ratach po 1375 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI