SKUTECZNY MENEDŻER

Celem studium jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, kierowania ludźmi, zarządzania organizacją, finansów, marketingu. Zdobędą też praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa. Istotnym wyróżnikiem studiów jest wiedza dotycząca samokształcenia menedżera i praktyczny charakter wykładanych przedmiotów.

Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach – liderach branż oraz organizacjach publicznych. Adresatami studiów są osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, pracownicy przygotowujący się do roli kierowniczej a także osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi przez praktyków życia gospodarczego, menadżerów i doradców firm oraz wykładowców akademickich.

RAMOWY PROGRAM

Kierowanie sobą

 • Potencjał i obszary rozwoju kompetencji menedżerskich
 • Trening antystresowy
 • Autoprezentacja
 • Etyka menadżera

Kierowanie zespołem

 • Podstawy kierowania ludźmi
 • Budowanie zespołu i przewodzenie
 • Oceny i motywowanie pracowników
 • Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie organizacją

 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami biznesowymi
 • Zarządzane finansami
 • Zarządzanie sprzedażą

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł (jednorazowo 3990 zł lub w 4 ratach po 1050 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).