Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są także w formie on-line, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Numer konta bankowego WANS: BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
  • imię i nazwisko słuchacza,
  • rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
  • dokładny adres,
  • kierunek studiów podyplomowych.