ADAM WALICKI

Adam WALICKI – konsultant i trener w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji biznesowej. Od ponad dwudziestu pięciu lat doradca współpracujący z wiodącymi firmami i instytucjami samorządowymi regionu. Trener z długoletnią praktyką w zakresie szkoleń i warsztatów o tematyce zarządzania marketingowego oraz doskonalenia wizerunku przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Wieloletni wykładowca marketingu i PR na studiach podyplomowych i studiach MBA. Inicjator powstania nowych przedsięwzięć gospodarczych
i klastrów. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach biznesowych. Wieloletni członek kapituł konkursów biznesowych, w tym Podlaskiej Złotej Setki i Menedżera Roku. Przewodniczący Kapituły Nagrody Kronenberga „Omne Ttrunum Perfectum”. Inicjator Forum Idei Miast Turystycznych. Członek Rady Programowej Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Członek Rady Konsultacyjnej ds. Koncepcji Kształcenia
na Wydziale Biologiczno – Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Członek Rady Programowej Wschodniego Kongresu Gospodarczego (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Członek Rady Programowej Kongresu Liderów Zmian (2016, 2017, 2018). Współorganizator konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej” (2011, 2012). Prezes Resursy Podlaskiej, której celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Wiceprezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji poprzez wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu talentów.

Od 25 lat współwłaściciel i prezes firmy doradztwa marketingowego M-Mix. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania w Białymstoku. Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE reali-
zującego badania społeczne i gospodarcze, m.in. dotyczące rozwoju Polski Wschodniej, klasteringu, rynku pracy i inno-
wacji. Współorganizator Konkursu Technotalenty (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Współorganizator Młodzieżowych Konferencji Naukowych (2015, 2016, 2017) i Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych” (2015, 2016, 2017, 2018). Współorganizator „East Design Days 2018” i III Forum Biznesowego Pogranicza „Metal Industry Design”.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

ADAM WALICKI