W dniu 25 listopada 2020 z inicjatywy absolwentów kierunku studiów podyplomowych Master of Business Administration w WANS w Białymstoku powołano MBA Business Club WANS.

 

WŁADZE KLUBU

W wyniku wyborów, powołano władze klubu:

  • Przewodniczący Rady – Piotr Karpowicz, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
  • Wiceprzewodnicząca Rady – Magdalena Nowak, Prezes Wealth management Services Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny w LegalHut Sp. z o.o.
  • Sekretarz Rady – Wojciech Ochocki, Project Manager w IKEA Industry
  • Członek Rady – Marek Skowronek, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny w spółkach Securitas w Polsce
  • Członek Rady – Artur Laskowski

Członkostwo w Klubie dedykowane jest zarówno dla absolwentów kierunku MBA WANS, jak i aktualnych słuchaczy.

Sztandarowe cele Klubu

Naszym celem jest stworzenie najbardziej rozpoznawalnej organizacji działającej przy uczelniach, której przyświecać będzie jakością, merytorycznością oraz odpowiedzialnością społeczną. Zrzeszamy kreatywnych, niestandardowo myślących liderów – czerpiących wiedzę z wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Poprzez różnego rodzaju działania i inicjatywy, pragniemy inspirować przyszłych Liderów Zmian do realizacji celów własnych oraz ich organizacji.

Misja

Transfer wiedzy z różnych poziomów zarządzania biznesem – dzięki zrzeszaniu absolwentów oraz studentów z doświadczeniem biznesowym, lokalnym oraz międzynarodowym, integracja oraz wsparcie w rozwoju zawodowym absolwentów i słuchaczy MBA WANS.

Cel istnienia

Wsparcie absolwentów i słuchaczy w rozwoju ich kariery, promocja członków klubu MBA w środowisku naukowym, biznesowym i administracyjnym, stworzenie sieci kontaktów biznesowych między absolwentami.

Obszar działalności

Czynny udział w kreowaniu programów nauczania zgodnie z potrzebami studentów, budowanie efektywnych sieci kontaktów pomiędzy innymi organizacjami non profit, edukacja na uczelniach, w szkołach i wykłady praktyczne poprzez prelekcje, wykłady członków Klubu w tematyce w jakiej stali się specjalistami, praktykami.

Wartości

  • profesjonalizm
  • uczciwość
  • kreatywność
  • jakość
  • ciągłe doskonalenie

Założenia

Comiesięczne wykłady pt. ”Poznaj moją firmę” mające na celu pokazanie biznesów prowadzonych przez każdego z Członków;

Prelekcje / wykłady zarówno dla studentów, słuchaczy jak i przedsiębiorców, współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu, współpraca z innymi Klubami z całej Polski.

Harmonogram kolejnych spotkań

Harmonogram kolejnych spotkań*.

20.04.21 godz. 17:00 „Skuteczna strategia w świecie VUCA”, Krzysztof Bartuszek – Prezes Zarządu Securitas.
23.05.21 godz. 17:00 Impulsjada 2021.
18.05.21 godz. 17:00 „Jak skutecznie budować wizerunek w mediach”, Ilona Adamska – wydawczyni / redaktor naczelna LAW BUSINESS QUALITY / IMPERIUM KOBIEToraz „Cyberbezpieczeństwo a wiarygodność w sieci”, Piotr Czubaty.
22.06.21  godz. 18:00 Spotkanie z Jackiem Santorskim.
29.09.21  godz. 18:00 „SUKCESJA to nie ubezpieczenie a testament nie może być z Internetu”, Magdalena Nowak oraz „ZAWRZYJ PAKT ZE ŚWIATEM… o modelu PACT słów kilka”, Piotr Karpowicz.
22.11.21  godz. 18:00 „Środki unijne dostępne w województwie podlaskim” , Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
10.12.21 Konferencja online „Nowy Ład – Przedsiębiorco jakie zmiany Ciebie czekają?”

22.03.22  godz.18:00 „Skuteczny rentgen firmy – analiza sprawozdań finansowych dla menedżerów” Izabella Trochimczuk – Prezes Zarządu Protekt Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Wiceprzewodnicząca Podlaskiego oddziału KIDP.
26.04.22 godz.18:00 „Efektywne zarządzanie czasem w biznesie”, Paweł Hermanowicz, trener ACI, business coach LMI, trener sprzedaży.
24.05.22 godz.18:00 „Failed leadership” – dlaczego liderzy zawodzą? – Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc.
23.06.22 godz. 18:00 Spotkanie integracyjne Klubu MBA WSFiZ.
27.10.23 godz. 18:00, Webinar „Servant Leadership. O tym, jak stać się przywódcą służebnym i budować zaufanie” (Ken Blanchard & Randy Conley).
2.12.22 godz.
18:00, „Skuteczny handlowiec w nowoczesnej sprzedaży”, Anna Miastkowska – Sales Business Development Manager.
11.12.22 godz. 18:00, Wielka Świąteczna Aukcja Charytatywna.
18.01.23 godz. 18:00 „Zarządzanie wynagrodzeniami. Ręczne sterowanie czy systemowe rozwiązanie?, Anna Świsłocka – HR Partner Rozwoju Strategicznego. 
22.02.23 godz. 17:00, „Środki unijne dostępne w Województwie Podlaskim w nowej perspektywie finansowej 2021-2027”, Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
16.03.2023 godz. 18:00 „CX to nie moda, to współczeny marketing”, Anna Mikołajczyk.
18.05.23 godz. 17:30 PINK GOLDFISH – AMPLIFY DIFFERENTIATION TO STAND OUT IN THE MARKETPLACE, Gość wydarzenia – Stan Phelps.

 

Kontakt

Zarząd Business Club MBA WANS

*O tematyce Członkowie Klubu będą informowali na bieżąco.