DARIUSZ PERŁO

Dariusz PERŁO, doktor nauk ekonomicznych. Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, współpra-
cownik kilku uczelni publicznych i niepublicznych.

Prowadzi zajęcia z: zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością.

Autor publikacji z zakresu zarządzania oraz zarządzania rozwojem regionalnym, ekspertyz na potrzeby podmiotów gospodarczych oraz organizacji sektora publicznego w zakresie m.in. strategii, zarządzania zasobami ludzkimi, a także systemów ocen pracowniczych. Trener
z wieloletnim doświadczeniem.

Praktyk, menedżer pełniący funkcje zarządcze, kierownik projektów, członek rad nadzorczych, autor kilkunastu ekspertyz wdrożeniowych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

DARIUSZ PERŁO