JAN WOJCIECH ŻEMIS

Jan Wojciech ŻEMIS – Absolwent SGGW w Warszawie na kierunku Ekonomia oraz studiów podyplomowych UWM w Olsztynie i WSFiZ w Ełku. Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w zarządzaniu konfliktem, alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów (ADR), negocjacją i mediacją, komunikacją międzypokoleniową i interpersonalną – werbalną i niewerbalną, mową ciała. Doradca zawodowy. Certyfikowany Mediator Zawodowy – Sądowy i pozasądowy – w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Jako były oficer Sił Zbrojnych RP zajmuje się również problematyką zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwem publicznym, operacjami i technikami operacyjnymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Prowadzi zajęcia z zakresu szkolenia, doskonalenia i rozwoju pracowników, a także kreowania wizerunku osobistego.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

JAN WOJCIECH ŻEMIS