MAREK KRUK

Marek KRUK związany jest z pracą dydaktyczno-naukową na uczelni od 1997 roku. Stopień doktora uzyskał w 2006 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytetu w Białymstoku.

W roku 2000 odbył pobyt studyjny na Duquesne University w Pittsburgu w USA, a w 2002 roku na Strathclyde University w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Zarówno naukowo, jak i dydaktycznie skupia się na szerokim podejściu do marketingu firm komercyjnych. W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji naukowych.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

MAREK KRUK