RAFAŁ MEJSAK

Rafał MEJSAK – Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 10 lat prowadzi firmę doradczą. Pracuje jako ekspert zewnętrzny na rzecz firm i instytucji publicznych w regionie i kraju m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Promotor i praktyk Triple Helix Concept. Doradca inicjatyw klastrowych.

Specjalizuje się w  doradztwie z zakresu tworzenia i zmiany modeli biznesowych, oceny potencjału i szans rynkowych organizacji typu StartUp, współpracy międzyśrodowiskowej i internacjonalizacji. Ekspert metodyk Lean Start-Up i Customer Development.

Wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. Współautor licznych analiz z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości.

Data publikacji

07 kwietnia 2021 r.

RAFAŁ MEJSAK