ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Kierownikiem merytorycznym studiów jest Paweł Niemotko.

Celem studium jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (ćwiczenia, case study, dyskusje). W sumie dwanaście spotkań w formie szkoleniowej- aktywne, dynamiczne, skuteczne.

Studia pozwolą zdobyć i udoskonalić umiejętności w zakresie kluczowych obszarów zarządzania sprzedażą, takich jak: techniki sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, rekrutacji i kierowania zespołem sprzedażowym, wyznaczenia celów i kontroli ich realizacji, motywowania personelu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych (CRM, bazy danych, sprzedaż internetowa).

W skład zespołu prowadzącego zajęcia wchodzą: certyfikowany trener sprzedaży, certyfikowany coach, praktyk biznesu, psycholog, wykładowca akademicki oraz specjalista IT. Wszyscy posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla biznesu.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w działach sprzedaży i marketingu. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

Ze względu na wyjątkową formę prowadzenia zajęć, ilość miejsc jest ograniczona.

RAMOWY PROGRAM / 180 godzin /

 1. Techniki sprzedaży
 2. Obsługa klienta i budowanie relacji
 3. Skuteczna komunikacja
 4. Jak kupuje mózg- Homo Shopping
 5. Psychologia zachowań klienta
 6. Psychologia reklamy
 7. Rekrutacja i budowa zespołu sprzedażowego
 8. Zarządzanie zespołem
 9. Konstrukcja modelu dystrybucyjnego
 10. Specyfika partnerskich oraz własnych kanałów sprzedaży
 11. CRM. Bazy wiedzy o klientach
 12. Sprzedaż internetowa

Koszty studiów

 • cena brutto 4200,00 zł (jednorazowo 3990 zł lub w 4 ratach po 1050 zł)
 • wpisowe: 250 zł
 • opłata archiwizacyjna: 150 zł
 • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).